مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها عضویت در کانال تلگرام املاک بهاران اینستاگرام ما را دنبال کنید

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

عضویت در کانال تلگرام املاک بهاران

عضو شوید

اینستاگرام ما را دنبال کنید

دنبال کنید
Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 870
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 800
 • قیمت ده میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 869
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 200
 • قیمت شش میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 868
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 450
 • قیمت پنچ میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 867
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 800
 • متراژ بنا 500
 • قیمت شیش میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 866
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 800
 • قیمت هفت میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 865
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 290
 • قیمت دو میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 862
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 340
 • متراژ بنا 240
 • قیمت دو میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 860
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 500
 • متراژ بنا 280
 • قیمت دو میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 859
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 500
 • قیمت نه میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 854
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 450
 • قیمت دو میلیاردو هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 851
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 600
 • قیمت سه میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 850
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 460
 • متراژ بنا 280
 • قیمت دو میلیاردو پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 847
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 420
 • قیمت دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 841
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 550
 • متراژ بنا 350
 • قیمت دومیلیاردو دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 839
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 500
 • قیمت چهارمیلیارد و هشتصد میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09122155019 پورصادق

09129417090 پورصادق